خواهر محمود احمدی نژاد

خورنا: عصر ایران نوشت:  می گویند «فارسی، شکر است » و درست هم می گویند. از شیرین ترین و شکرین ترین ضرب المثل ها یکی هم، این است :« خوش تر آن باشد که سرّ دلبران، گفته آید در حدیث دیگران». سرکار خانم پروین احمدی نژاد اما ترجیح داده اند که منتظر نظر« دیگران» درباره…