خمیسی

خورنا | متین صدیقی: بی شک شما نیز مانند هر فرد سلیم دیگری میدانید نقش آموزش و پرورش در افتخار کسب شده بسیار ناچیز بوده است. منطقه ی ناحیه ۴ با تمرکز بالای آموزشگاههای آزاد و سطح نسبی رفاهی که به تبع آن کلاس های خصوصی و مدارس غیر انتفاعی را رونق میبخشد و از دانش آموزانی مستعد تر برخوردار است…

گردهمایی بررسی عوامل توسعه نیافتگی

خورنا به مناسبت هفته ی پژوهش نشست علمی “تعلیم و تربیت ” با حضور مسئولین آموزش و پرورش ناحیه ۴اهواز و اساتید و دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی در تالار دکتر پاک سرشت  این دانشکده برگزار شد . به گزارش شوشان دکتر فاضل خمیسی ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه ی چهار اهواز دراین گردهمایی به بررسی عوامل…