خمیسی

گردهمایی بررسی عوامل توسعه نیافتگی

خورنا به مناسبت هفته ی پژوهش نشست علمی “تعلیم و تربیت ” با حضور مسئولین آموزش و پرورش ناحیه ۴اهواز و اساتید و دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی در تالار دکتر پاک سرشت  این دانشکده برگزار شد…