خط کشی بیش از ۳۰ کیلومتر از جاده های اندیمشک

خورنا : مدیر راه و شهرسازی اندیمشک گفت: بیش از ۳۰ کیلومتر از راه های فرعی حوزۀ استحفاظی راه شهرستان خط کشی شده است. به گزارش اری ترین؛ «عبدالرحیم رشیدی پور» افزود: این خط کشی ها در راستای ایمن…