خط قرمز

خورنا سعید متصدی در جلسه حفاظت کیفی رودخانه کارون که شامگاه یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: حامل پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور که حاوی تشکر ویژه از استاندار خوزستان به دلیل فعالیت های زیست محیطی وی در طول یک سال گذشته، هستم. وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور از پیشنهاد استاندار خوزستان در خصوص تشکیل کارگروه…