خط دوم راه آهن اهواز – اندیمشک

خورنا : مدیر کل راه آهن جنوب از اغاز ساخت خط دوم راه اهن اندیمشک – اهواز خبر داد . عبدالکریم درویش زاده افزود: این خط  که تاثیر بسیاری در افزایش حمل و نقل ناوگان ریلی منطقه  دارد و به نوعی شاهراه ارتباطی جنوب و مرزهای ابی بین المللی ابی و خاکی  با مرکز و دیگر نقاط کشور است …