خطوط مرزس

خورنا  فرماندار اندیمشک گفت:مسئولین شهرستان اندیمشک از حق و حقوق قانونی مردم به خوبی دفاع می کنند. حمید رضا گودرزی افزود:به دنبال درج مطالب کذب در برخی سایت ها و رسانه ها در خصوص تعیین حریم اندیمشک و دزفول ، نماینده محترم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با حضور در استانداری با استاندار گفت و گو و موضوع را بررسی…