خطر هوای اهواز

خورنا: گردوغبار و ذرات آلاینده از نخستین ساعات امروز کیفیت هوای اهواز را در وضع خطرناک قرار داد . به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: میزان آلودگی هوای امروز در اهواز هزار و 905 میکرو گرم بر متر مکعب در وضع خطرناک گزارش شده است. حدمجاز وجود ریزگردها در هوای پاک و سالم حدود 100…