خش های اطلاعاتی و انتظامی و امنیتی

فرمانده انتظامی اندیمشک:

خورنا – فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: میزان جرائم در اندیمشک امسال با اجرای چندین طرح و برنامه انتظامی و فرهنگی به میزان چشم گیری کاهش یافته است. به گزارش خورنا از اندیمشک، با حضور مسئولین شهری اندیمشک، جلسه شورای اداری شهرستان در محل فرمانداری اندیمشک برگزار شد. اکبر کروندی در این جلسه اظهار داشت: افزایش امنیت احساس و شاخثی مهم در توسعه و پیشرفت…