خشک شدن تالاب‌ها

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان مطرح کرد:

خورنا: معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان با اشاره اینکه تالاب‌های استان در جدال با تنشی به نام انسان به سر می‌برند‌ گفت: فعالیت‌های اقتصادی بیشترین آسیب را به تالاب‌های استان می‌رسانند که در تالاب هورالعظیم به حداکثر رسیده است. تالاب‌ها ارزشمندترین هدیه زمین هستند و همیشه انسان‌ها را به خود جذب کرده‌‌اند اما متاسفانه انسان‌ها با وارد…