خشکی رودخانه زهره

خورنا: در چند سال گذشته خشکسالی‌های پی‌درپی و احداث سد و حفر کانال‌های آب در بالادست رودخانه زهره هندیجان، آن را دچار بحران کم آبی کرده است و باعث شده زهره نیمی از صلابت خود را از دست دهد. به گزارش خورنا در چند سال گذشته خشکسالی‌های پی‌درپی و احداث سد و حفر کانال‌های آب در…