خسرو رشيدي

خورنا: مديركل راه‌آهن جنوب گفت: پروژه بازسازي خطوط ايستگاه‌هاي محور جنوب به طول 30 كيلومتر تا پايان امسال تكميل مي‌شود. خسرو رشيدي اظهاركرد: اين پروژه شامل خطوط داخلي ايستگاه‌هاي حميد، قدس، خرمشهر، كارون و نظاميه مي‌شود. وي افزود: اجراي اين طرح آغاز شده است و فعلاً حدود 17 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. براي اين پروژه حدود 20 ميليارد تومان اعتبار نياز…