خسرو باقری

خورنا: فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: بزرگان و سران طوایف فرهنگ غلط تیراندازی در مراسم‌ها را حذف کنند. خسرو باقری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: تیراندازی در مراسم‌های عزا و عروسی به یک تهدید در جامعه تبدیل شده است و مردم باید از این وضعیت خود را دور کنند. وی ادامه داد: باید خرده فرهنگ‌ها را…
خورنا: فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: در راستای مبارزه با موادمخدر در جامعه و ایجاد جامعه‌ای عاری از اعتیاد، پلیس با جدیت وارد شده و با هرگونه ناهنجاری برخورد شدید خواهد کرد. خسرو باقری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: در راستای مبارزه با موادمخدر در جامعه و ایجاد جامعه‌ای عاری از اعتیاد،…