خسارت سیل اندیمشک

فرماندار انديمشك

خورنا – فرماندار اندیمشک گفت:بارندگی و سیلاب اخیر افزون بر ۵۷۵ میلیارد ریال به بخش های مختلف این شهرستان خسارت وارد کرده است. حمیدرضا گودرزی خسارت بخش کشاورزی را ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:در بخش کشاورزی هزار هکتار گندم دیم و هفت هزار هکتار گندم آبی تا ۵۰ درصد خسارت دیده ضمن اینکه یک هزار و ۵۰۰ هکتار…