خرید

خورنا: نایب رییس اتحادیه خشکبار خوزستان گفت: از آغاز برداشت خرما تاکنون 55 هزار تن خرما به نرخ توافقی از نخل‌داران خوزستانی خریداری شده است. احمد میرهاشمی عنوان‌کرد: سازمان جهاد کشاورزی 80 هزار تن از خرمای خوزستان را برای خرید توافقی پیش‌بینی کرده بود اما مقداری از این خرما توسط بنکداران خریداری و ذخیره شده است. وی افزود: اکنون خرید توافقی…