خدمات شهری

خورنا: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: 198 جبهه کاری در 16 شهر برای احداث سیستم فاضلاب در 16 شهر خوزستان فعال شده است. محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان در 57 شهر فعال است و در حوزه خدمات شهری از نزدیک‌ترین سازمان‌ها به مردم است. وی ادامه داد: بحث حضور جنگ تحمیلی در خوزستان در…