خدمات رایگان

خورنا: کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان آبادان گفت: این شهرستان دو هزار و 946 معلول دارد. علی جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نوع خدمات قابل ارائه به این معلولان افزود: 925 معلول جسمی، ذهنی و ضایعه نخاعی و 31 معلول روانی تحت عنوان مستمری بگیر خدمات دریافت می کنند. وی اظهار کرد: یک هزار و 275 مددجو متوسط…