خبر مسکن

خورنا: قیمت‌ها در بازار مسکن به شکل محسوسی کاهش یافته است به‌طوری‌که در برخی از محله های مرکز شهر تهران که حباب قیمتی بیشتری داشت، نرخها تا 800 هزار تومان در هرمتربع کاهش نشان می دهد. در حال حاضر در برخی از محله های تهران قیمتها به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است به طوری‌که تا هر مترمربع 800…
خورنا: برخی دفاتر و بنگاه‌های مسکن در تهران قادرند ۷۰ درصد ارزش ملک را برای متقاضیان خرید مسکن تسهیلات تهیه کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، راهکارهای جدید دفاتر و برخی بنگاه‌های املاک در تهران حاکی از این است که این دفاتر با شگردهای خاصی توانایی اخذ تسهیلات خرید مسکن به ارزش 70 درصد ملک از…