خبر بندامام خمینی

خورنا: کارگران صنایع پتروشیمی بندر امام بنا به دعوت اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این مجموعه و بر اساس اعلام قبلی به شکرانه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینهٔ پیشنهادی دولت به مدت دو دقیقه تکبیر سر دادند. به گزارش خورنا، کارگران صنایع پتروشیمی ماهشهر بنا به دعوت اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این…