خبر آغاجاریش

خورنا: اعضای شورای شهر و شهردار آغاجاری از محله های شهر بازدید کردند. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری اعضای شورای شهر و شهردار آغاجاری جهت آشنایی با محله ها شهر و رفع مشکلات عمرانی، بازدید حضوری از خیابان های شهر را در رئوس  برنامه های کاری خود قرار دادند.