خبرهای فرمانداری امیدیه

خورنا: فرماندار امیدیه گفت: 1500 واحد مسکن‌مهر شهرستان تا پایان امسال آماده بهره‌برداری مي‌شود. حسین لامی‌زاده اظهارکرد: این واحدها اکثرا در سایت 55 هکتاری احداث شده‌اند اما انتظار داریم همزمان با ساخت و اتمام واحدهای مسکن‌مهر در شهرستان، زیرساخت‌هایی همچون جوی، جدول، پیاده‌رو، آسفالت و فضای سبز در واحدها ایجاد شود. وی افزود:…