خبرهای شوشتر

37
خورنا: با حضور مدیرکل مدیریت بحران خوزستان، سالن چند منظوره حوادث غیرمترقبه شهرستان شوشتر افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، صبح امروز سالن چند منظوره حوادث غیرمترقبه شهرداری شوشتر واقع در منطقه شوشتر…