خبرهای شهرستان شادگان

خورنا: نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان هم اینک با کمبود شدید پزشک به خصوص در بخش تخصص و فوق تخصص مواجه است. عبدالله تمیمی اظهار کرد: شهرستان شادگان یکی از شهرهای استان خوزستان به حساب می آید که در سالهای اخیر به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و در بخشهای مختلف…