خبرهای شهرداری شوشتر

خورنا: شهردار شوشتر از فعالیت جدی کمیسیون ماده 77 این شهرداری برای وصول بدهی‌های دولتی خبر داد. آرش دُر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: کمیسیون ماده 77 شهرداری شوشتر با هدف وصول طلب‌های شهرداری از سایر نهادهای دولتی فعالیت اساسی خود را آغاز کرده است و به این دلیل در آینده…