خبرهای شهرداری خرمشهر

خورنا: سرانجام بعد از چند هفته کشمکش، طلسم انتخاب شهردار خرمشهر شکست و محمد حویزاوی سکاندار مدیریت شهری این شهر شد. به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر خرمشهر شامگاه شنبه برای انتخاب شهردار خرمشهر در ساختمان شورای این شهر برگزار شد. این جلسه ساعت 18 با حضور تمامی اعضای شورای شهر آغاز شد. انتخابات…