خبرهای انتخاب شهردار دزفول

خورنا: به گزارش شبکه خبری دز، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر دزفول که به منظور انتخاب شهردار تشکیل شد در ابتدا اعضای شورا نقطه نظرات خود را این خصوص مطرح کردند. عظیم سرافراز گفت: هرکس…