خبرهای آغاجاری

خورنا: صبح امروز همایش سوء مصرف دخانیات و مواد مخدر در شهرستان آغاجاری برگزار گردید. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری همایش سوء مصرف دخانیات و مواد مخدر در سالن آموزشگاه شهید سادات  با حضور فرماندار ، مسئولین ادارات و نهادها از جمله : آموزش و پرورش ، بهزیستی ،شبکه بهداشت و درمان و تعدادی از…