خبرنگار ماهشهر

خورنا: پایگاه خبری استانی خورنا به دلیل گسترش حوزه خبری در شهرستان ماهشهر، در نظر دارد با جذب خبرنگاران افتخاری در این شهرستان حوزه خبری این شهرستان را به طور کامل پوشش دهد. لذا از کلیه علاقمندان به حوزه خبر…