خبرنگاران ماهشهری

خورنا: در نشست مشترک خبرنگاران و سرپرست فرمانداری ماهشهر، مشکلات خبرنگاران و خبررسانی مورد بررسی قرار گرفت. در نشست هم اندیشی با خبرنگاران، سرپرست فرمانداری ماهشهر گفت: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسوولین هستند که این مسأله یکی از عوامل موثر در پیشرفت امور می‌تواند باشد. سید جعفر طباطبایی ضمن خیر مقدم به خبرنگاران…