خبرنکاری خوزستان

خورنا: دیدن تصاویر به سرقت رفتن دوربین عکاسی یک خبرنگار لرزه بر اندام انسان می‌انداخت و نشان داد که این خبرنگار در روز خبرنگار هم مظلوم واقع شد. به گزارش خورنا به نقل از فارس، شب گذشته پس از پایان مراسم تجلیل از خبرنگاران در گیت بوستان اهواز، دوربین عکاسی رسول لطیفی یکی از…