خاکسپاری

پیام : بیژن  بهوندی سردبیر پایگاه خبری خورنا : با نهایت تاسف از درگذشت جناب کنزابرا جبار چحیلی، بزرگ جامعه صابئین مندایی جهان . فقدان این شخصیت بزرگ فرهیخته و ارجمند  را به خانواده ایشان و جامعه پر افتخار صابئین مندایی به ویژه منداییان ایران زمین تسلیت می گویم و برای آن فقید بزرگوار آرامش ابدی مسئلت…