خانواده بی سرپناه آبادان

خورنا: یک خانواده در آبادان به دلیل فقر مالی و نداشتن سرپناه، از چند هفته پیش تاکنون در خیابان های این شهر زندگی می کنند. پایگاه خبری “آبادان نو” نوشت: این خانواده پیش از این در یکی از خانه های متعلق به ارگان های دولتی ساکن بود اما بعد از شکایت ارگان دولتی، این خانواده از…