خانه معلم

خورنا/ خانه معلم به‌عنوان مکانی که گاها به‌عنوان مهمانسرای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد نقش اساسی در اسکان فرهنگیان و مردمی را دارد که از راه دور به یک شهر مسافرت کرده و قصد اسکان در یک مکان مطمئن را دارند، از این‌رو خانه‌های معلم نقش اساسی در نهاد مربوطه خود را دارد و هر ساله با آغاز تعطیلات،…