خانه مسكوني

37
خورنا: قرار دادن بخاري گازي در نزديكي پرده موجب آتش‌سوزي در يك باب منزل مسكوني در اهواز شد. روز گذشته(سه‌شنبه) ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با دريافت خبر رخداد آتش‌سوزي يك منزل، واقع در كمپلو شمالي خيابان لشكر، آتش…