خانه‌های افضل شوشتر

37
خورنا: سرپرست ميراث فرهنگي شوشتر از تأييد ثبت خانه‌هاي افضل در اين شهرستان خبر داد. سيدحسين موسوي‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنااظهار كرد: خانه‌هاي افضل هسته مركزي مجموعه بناهاي افضل هستند. وي افزود: مجموعه افضل شامل 2 ساباط و…