خاموشی

خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: هشت ماه است که سپر یونی استان خوزستان در حالت خاموش قرار دارد و استفاده‌ای از این دستگاه نمی‌شود. ناصر سودانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: دستگاه سپریونی خوزستان تنها 45 روز فعالیت کرد و زمانی که مشخص شد که این سیستم هیچ تاثیری بر آلودگی…