خامه فاسد

مدیرگروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

خورنا مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان از کشف ۱۴ هزار کیلوگرم خامه تاریخ مصرف گذشته در آبان‌ماه جاری در این شهرستان خبر داد. جعفر ربیحاوی امروز اظهار کرد: بیش از ۱۴ تن خامه تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف انسانی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان آبادان کشف و ضبط شد. وی اضافه کرد: خامه‌های مذکور…