خادمان حرم نورانی حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) ن

خورنا – خادمان حرم ثامن‌الائمه (ع) پس از ورود به اندیمشک به دیدار بیماران رفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از اندیمشک، خادمان حرم ثامن‌الائمه (ع) پس از ورود به اندیمشک به دیدار بیماران رفتند. در این مراسم خادمان حرم منور حضرت…