حیدری، صفی آباد

Screenshot_2015-11-17-10-32-13

عضو مجلس خبرگان رهبری در گرامی داشت شهدای صفی آباد:

خورنا -به گزارش خورنا از دزفول، آیت الله محسن حیدری شامگاه دوشنبه در مراسم یاد بود چهلمین روز از اجرای عملیات تروریستی شهر صفی…