حیاتی

آموزش \رورش

رئیس اداره آموزش و پرورش هندیجان یادآور شد:

خورنا خسرو حیاتی صبح امروز در جمع دانش‌آموزان مدرسه حضرت سمیه با تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت و بازگشایی مدارس اظهار داشت: سرچشمه…