حکم مدیرکلی «جوروند»

خورنا: بنا به خبرهای رسیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد جوروند را برای تصدی مدیرکلی ارشاد خوزستان در نظر گرفته اما هنوز در انتظار چراغ سبز استاندار برای صدور حکم است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، اخبار رسیده از تکاپوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تغییر مدیر کل فعلی اداره کل ارشاد خوزستان حکایت دارد. علی جنتی…