حکم حکومتی

37
خورنا: رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه رایزنی‌های خود درباره تایید صلاحیت‌ها گفت: ما همچنان به لطف خداوند امیدواریم. به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور…