حيوانات ترانسژن

به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از خبرگزاری مهر دکتر محمدرضا تابنده عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی در این خصوص توضیح داد: تولید اولین نوع موش های ترانسژن با بیان بالای پروتئین درمانی فاکتور مهار کننده لوسمی (LIF) پس از حدود دو سال تحقیقات و در قالب چهار پایان نامه به روش TMGT که روش…