حوادث کاری ماهشهر

خورنا:‌ «درمانگاه‌های داخلی مجمتع‌های پتروشیمی بندر امام که با یک پزشک یار و پرستار اداره می‌شوند جوابگوی حوادث احتمالی برای ۴ الی ۵ هزار پرسنل شاغل در هر یک از این مجتمع‌ها نیستند.» عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام، امکانات درمانی سازمان تامین اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را بسیار محدود توصیف…