حوادث شوش

37
خورنا: بیش از یک‌صد و شش راس گوسفند به دلیل تصادف در جاده ترانزیتی شوش ـ اهواز در نزدیکی روستای الجزایر بخش شاوور تلف شدند. بیش از یک‌صد و شش راس گوسفند شامگاه سه شنبه به دلیل تصادف در جاده…