حوادث ریلی خوزستان

خورنا   :  در یکی از حوادث اخیر، یک واگن از یک قطار باری در محور ریلی جنوب از خط خارج شد. لوکوموتیوران که متوجه ماجرا نشده بود، حدود ۵ کیلومتر را به همین منوال طی می کند تا اینکه در یک قوس خطرناک در نزدیکی ایستگاه درود در استان لرستان ۷ واگن از خط خارج و منجر به…