حوادث خرمشهر

خورنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمشهر از رضایت خانواده مقتول پس از 15 سال در این شهرستان خبر داد. به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علیرضا باوی اظهارکرد: فریبرز.ف. که در سال 1377 از سوی شعبه دوم عمومی…
37
خورنا: دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر از دستگیری فروشنده و توزیع‌کننده مواد مخدر و روان‌گردان در این شهرستان خبر داد. علی‌رضا باوی گفت: در راستای مبارزه جدی با سوداگران مرگ، پلیس مبارزه با مواد مخدر، یکی از…