حوادث اندیمشک

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک برخی از حوادث روز گذشته به شرح ذیل بوده است. علی رضا محمودی رییس مرکز فوریتهای پزشکی اندیمشک گفت:، واژگونی یکدستگاه پراید در جا اردو ۲ مجروح بر جای گذاشت. وی…