حوادث اندیمشک

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک برخی از حوادث روز گذشته به شرح ذیل بوده است. علی رضا محمودی رییس مرکز فوریتهای پزشکی اندیمشک گفت:، واژگونی یکدستگاه پراید در جا اردو ۲ مجروح بر جای گذاشت. وی در ادامه افزود: ۸ تصادف موتور سیکلت در سطح شهرستان که ۱۰ مجروح در بر داشته است. و همچنین در شهر…