حوادث انتخابات و جریان های سال 88

12
خورنا:نشست شورای اداری اندیمشک برگزار شد. در این مراسم فرماندار گفت:جلسه ای با موضوع ۹ دی با همت امام جمعه محترم و نماینده محترم برگزار که مصوبات آن جهت انجام به ادارات ارسال می گردد. حمید رضا گودرزی افزود:امسال از ۴۴…