حمید میرزادهˈ رییس دانشگاه آزاد اسلامی

خورنا: ˈناصر سراج خرمیˈ به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول حکم گرفت. وی روز دوشنبه در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایرنا گفت: حکم انتصاب اینجانب از سوی ˈ حمید میرزادهˈ رییس دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است. سراج خرمی که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول می باشد افزود: زمان تودیع…