حمیدرضاگودرزی

فرمانمدار اندیمشک در گفت و گو با خورنا

خورنا:حمیدرضاگودرزی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: پل سه طبقه بسیح شهرستان اندیمشک در اسفندماه امسال افتتاح می شود. فرماندار اندیمشک عنوان کرد: این طرح در ۲ بخش زیر گذر و پل هم سطح آماده…